Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

Hej medlem! Du äger ett fibernät!
Du är en av 139 hushåll, lantbrukare och företag från Börstig, Brismene och Bredene som är medlem i Börstig Brismene Bredband ekonomisk förening. Därigenom är du delägare i vårt gemensamma fiberoptiska nät. Nätet är lika snabbt och modernt som om du bodde mitt i Stockholm eller t o m New York.

FÖRENINGENS HEMSIDA har en publik del med allmän information i menyn längst upp till vänster samt de senaste nyheterna i högerspalten.

MEDLEMMAR i föreningen har dessutom tillgång till mängder av ytterligare informationsmaterial så som protokoll, installationsanvisningar och manualer genom att logga in längre ned i vänsterspalten.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom denna webplats, samt via MEDLEMSUTSKICK per mail och, om nöden så kräver, via SMS. Om du inte får våra medlemsbrev - hör av dig till hemsideansvarig.
 


PARAPLYFIBERFÖRENINGEN 
Börstig Brismene Bredband är dessutom en av initiativtagarna till Falbygdens Paraplyfiberförening – ett samarbetsorgan mellan fiberföreningar där vi konstaterar att vi är starkare tillsammans. Bl a kan vi hjälpa varandra med tips, råd, förmedling av konsulter och kunniga medlemmar samt samverka vid framtida upphandlingar.