FÖR MEDLEMMAR

Hej medlem! Du äger ett fibernät!
Du är en av 139 hushåll, lantbrukare och företag från Börstig, Brismene och Bredene som är medlem i Börstig Brismene Bredband ekonomisk förening. Därigenom är du delägare i vårt gemensamma fiberoptiska nät. Nätet är lika snabbt och modernt som om du bodde mitt i Stockholm eller t o m New York.

FÖRENINGENS HEMSIDA har en publik del med allmän information i menyn längst upp till vänster samt de senaste nyheterna i högerspalten.

MEDLEMMAR i föreningen har dessutom tillgång till mängder av ytterligare informationsmaterial så som protokoll, installationsanvisningar och manualer genom att logga in längre ned i vänsterspalten.

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna genom denna webplats, samt via MEDLEMSUTSKICK per mail och, om nöden så kräver, via SMS. Om du inte får våra medlemsbrev - hör av dig till hemsideansvarig.
 


PARAPLYFIBERFÖRENINGEN 
Börstig Brismene Bredband är dessutom en av initiativtagarna till Falbygdens Paraplyfiberförening – ett samarbetsorgan mellan fiberföreningar där vi konstaterar att vi är starkare tillsammans. Bl a kan vi hjälpa varandra med tips, råd, förmedling av konsulter och kunniga medlemmar samt samverka vid framtida upphandlingar.