Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-03-01

Driftsinformation

Teknikerna felsöker fortfarande efter ett sporadiskt kvalitetsproblem som påverkar fiberföreningar i Västra Götalands regionen, däribland vår förening, beräknad klartid 3 mars kl. 17.00.
Vi har fortfarande en hel del störningar på våra tjänster Trippel play och Dual play.
Ni som inte fått era fel avhjälpta, anmäl igen.

Har ni problem med internet och telefon så anmäl det till Riksnet, 0770-33 99 33  support@riksnet.se

Har ni problem med er Tv så anmäl det till Sappa 0774-44 47 44 hej@sappa.se