FÖR MEDLEMMAR

2016-03-05

Driftsinformation

Fortfarande är en del medlemmar i vår förening drabbade av störningar gällande framförallt Tv och telefonin.
Teknikerna håller fortsatt på med felsökning av dessa kvalitetsproblem, beräknad klartid är nu måndag 7 mars kl. 17.00.