Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-04-19

Riksnet driftinformation

Driftsstörning IP-telefoni och bredband i södra Sverige.
Felavhjälpning pågår.