Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-05-04

Telefonin

För tillfället så är det störningar på vår telefoni, det är problem i Lund och Göteborg som påverkar hela Västra Götaland. Jag har pratat med Riksnet och felsökning pågår för fullt, men de har för tillfället ingen beräknad klartid.