Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-05-17

Planerat driftsuppehåll

Zitius kommer att göra ett akut planerat arbete torsdagen den 19 maj kl. 10.00, beräknas klart 10.30. Kunder till Sappa kan under den här tiden uppleva störningar på sina tjänster.
Inga övriga tjänsteleverantörer berörs.