Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-10-12

Driftsinformation

Just nu har vi en driftsstörning som berör hela Västra Götaland. Felsökning pågår för fullt och kommer att fortsätta så tills problemet är löst. Mer information finns att läsa på www.riksnet.se sök på driftsinformation, samma på www.sappa.se och sök på driftsinformation.