Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-11-10

Driftsinformation

Gårdagens avbrott i fibern orsakades av en driftsstörning nere i Göteborg.