FÖR MEDLEMMAR

2017-01-27

Zitius informerar

Zitius Informerar:
Vissa kunder i nätet kan under belastningstider, såsom kvällar och vissa tidpunkter under helger, uppleva hastighetsproblem. Problemet grundar sig i kraftigt ökad trafikmängd och lösningen för detta är att utöka kapaciteten på berörd sträcka.
Detta planeras att åtgärdas tisdagen den 31/1. Vi vill poängtera att detta endast drabbar vissa kunder och endast internettjänsten.Zitius återkommer med mera information nästa vecka.
Beräknad klartid 31 januari kl 17.00