FÖR MEDLEMMAR

2017-01-31

Zitius informerar

Arbetet med utökning av kapaciteten i nätet fortgår. Zitius tekniker kommer under förmiddagen imorgon (onsdag 1 februari) genomföra omkopplingar för att avhjälpa problemen med kapaciteten i nätet (hastighetsproblemen). Beräknad klartid 1 feb kl. 12.00.