Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-02-01

Zitius informerar

Under förmiddagen idag har man gjort omkopplingar för att utöka kapaciteten i nätet. Arbetet har gått bra. Zitius kommer nu att övervaka nätet under kvällen för att säkerställa funktionen.
Natten mellan den 1 och 2 februari kl 01.00 - 02.00 kommer det att göras ytterligare justeringar i nätet på grund av ansträngd central hårdvara.