Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-03-27

Zitius informerar

Natten till den 28 mars mellan kl 01.00 - 06.00 kommer Zitius att genomföra ett planerat arbete för att säkra kvaliten i nätet.
Kunden kan under tiden för arbetet uppleva accessproblem på sina tjänster.