Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-04-21

Riksnet informerar

Riksnet har för tillfället problem med sin telefonitjänst.
Tekniker jobbar med problemet men tyvärr har de ingen beräknad klartid för tillfället.