Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-05-02

Arbete med nätet i kväll

Vi kommer att genomföra ett förbättringsarbete i systemet COS klockan 22:00 ikväll.

Arbetet innebär ett kortare avbrott i systemet.

Sanna Åström
NOC

T 010-195 91 90
E sanna.astrom@zitius.com
W www.zitius.se