Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-06-13

Zitius informerar

Zitius informerar.

Planerat avbrott Brismene
Startar 2017-07-03  00,00 Svensk tid
Slutar  2017-07-03  04,00 Svensk tid

Orsak Omkoppling

Berörda stationer
Nod/station
Börstig Brismene