FÖR MEDLEMMAR

2018-06-18

Zitius Driftmeddelande

Meddelanden från Zitius:
2018-06-18 09:52  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har gjort ytterligare åtgärder i vår centrala hårdvara i form av konfigurering. Lastbalansering är gjord och trafiken är mer separerad per respektive linjekort. Vi utvärderar detta ytterligare under kvällen då fler kunder använder tjänsterna, och trafikmängden därmed ökar. Vi håller noga koll på utvecklingen under kvällen och har åtgärdsplan redo för olika scenarion.

2018-06-18 00:12  / Info till kund  /  Zitius NOC
All IPTV igång sedan kl 23. Samtliga surftjänster ingång och stabila sedan 23:30. Vi har nu åtgärdat det akuta felet och imorgon bitti kommer vi som arbetat med helgens problem lämna över detta till våra kollegor. Vi kan inte just nu se att problemet finns kvar, men detta är allra troligast att kl är över 23:20 då problemen upphört tidigare dagar. Ny estimerad klartid till kl 23:00, Måndag

2018-06-17 20:54  / Info till kund  /  Zitius NOC
I samband med en ytterligare omläggning av trafik för att försöka få bort störningar gick det fel och vi har nu flera operatörer nere. Vi har tekniker på väg och är framme om uppskattningsvis 1,5 timme.

2018-06-17 12:27  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har under dagen gjort ytterligare åtgärder i Göteborg . Det har skett en omfördelning av trafiken på ett sätt som med stor sannolikhet kommer göra att kvalitetsproblemet då trafiken ökar på kvällen inte ska uppstå, och därmed ge upphov till störningarna. Vi kommer övervaka detta under kvällen och återkommer med hur utvecklingen ter sig, och om vi behöver göra några ytterligare ingrepp.