Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-02-18

Telefonin

Under denna vecka och nästa vecka kommer alla som begärt portering via Zitius att få sin telefonibox. Ni kommer att få en avi hem för att lösa ut boxen vid närmaste utlämningsplats.

I förra veckan lade vi ut ett informationsbrev från Zitius, på sista sidan av det brevet finns ett kopplingsschema för hur boxen ska kopplas till centralenheten. Om ni hört sägas att det ska vara en router mellan telefoniboxen och centralenheten så stämmer inte detta. Man har nu löst de problem som varit och det ska fungera problemfritt utan router mellan.

I samband med detta skickas också ett nyhetsmail ut till alla medlemmar som lämnat mailadress.