Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-04-08

Driftstörningar

Vi har för tillfället en driftstörning som påverkar all vår IPTV. Våra tekniker har nu identifierat felet och jobbar hårt för att lösa det.