FÖR MEDLEMMAR

2015-07-20

Driftinformation

lördag den18 juli skedde en omfattande brand i en huvudcentral med fiberoptokablar i Göteborg, detta har gjort att internet, telefon och tv blev helt utslaget i hela Västra Götaland och även angränsade län. Detta ska ha påverkat uppskattningsvis 12 000 till 20 000 slutkunder till Zitius. För en stund informerade Sappas support och de säger att fortfarande kvarstår mycket problem för Zitius kunder efter branden. Teknikerna prioriterar nu i första hand att få igång internet och telefon. Teknikerna arbetar nu också med att svetsa om fibern för att kunna få igång alla tjänster igen. Om ni inte får igång Tv dra ur kontakten till centralenheten och starta om. 45 brandmän från olika stationer har bekämpat branden. Styrelsen