Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-11-03

Driftinformation

Kompletterande uppgifter inför avbrottet onsdag den 4 nov. 2015 När det gäller Börstig/Br​ismene blir avbrotten mellan kl. 12,00 - 16,00
 
Styrelsen