Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-02-15

Riksnet informerar

Riksnet har hittat en felkälla i nätet som orsakar störningar på sin telefonitjänst. Nätägarnas tekniker jobbar nu med detta och beräknar att detta ska bli klart under denna veckan (vecka 7). Under tiden som felet avhjälps kan det bli avbrott i telefonin. Vi kan då prova att startar om telefondosan för att få igång telefonen igen.