FÖR MEDLEMMAR

Kort om nätet

Börstig Brismene bredbandsförening förser ca. 140 hushåll, lantbrukare och företag med bredband, telefon och TV via ett fiberoptiskt kommunikationsnät som redan från start klarar hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Föreningens verksamhetsområde omfattar huvudsakligen socknarna Börstig, Döve, Kringlarp, Hjälmsered, Sandhem, Vintorp, Brismene, Hög, Bredene och Smula. 
Vi har ca 6,7 mil kanalisation, av detta har Shaktteknik plöjt/grävt ner drygt 5 mil och ca 1,7 mil är kanalisation i de slangar vi köpt av Feab. Sammanlagt har vi lagt ner 78 628 meter slang.
Vi har lagt ner 222 mil fiber, det blir så mycket om vi lägger alla fiber efter varandra.