FÖR MEDLEMMAR

Kontakt/Styrelse

 
Ordf.
Hemsideansvarig
Ansvarig nod
Lennart Ragnarsson
0515-521 10,  070-652 11 25
hjalmsered6@gmail.com
Vice Ordf.
Hemsideansvarig
Bo Johansson
0515-530 48,  070-655 30 48
bo.johansson@winlas.se
Sekreterare
Hemsidesansvarig
Ansvarig kontakt  Zitius
Siv Eriksson
0515-521 91,  070-573 46 74
kringlarp@gmail.com
Kassör Bengt Sönnergren
070-845 15 15
bredene11@gmail.com
Ledamot Ingrid Jarlsson
070-423 29 95
ingrid.jarlsson@gmail.com
Suppleant
Sockenombud
Martin Blanck
076-812 17 40
mblanck@hotmail.com
Suppleant
Sockenombud
Markus Brisbo
0515-530 08,  070-883 02 28
markus.brisbo@live.se
Revisorer Ingrid Hansson
Karin Rööst
Sammankallande
Valberedning       
 
Anders Hansson
Bernt Andersson
Anders Moensjö