Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-11-28

Administration

Från och med den 1 januari 2017 kommer en extern firma att
ansvara för föreningens administration.
För mer information gå in på medlemsmenyn och klicka på fakturafrågor