FÖR MEDLEMMAR

2017-04-30

Arbete i nätet 4 maj

Torsdagen den 4 maj kommer ett planerat arbete att ske i samband med att Zitius utför nätjusteringar.
Starttid kl 8.00 och beräknad klartid 17.00.
Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden.
Kunder kan under tiden uppleva tillfälliga avbrott på samtliga tjänster.