Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-06-14

Avbrott på fibern

Driftmeddelande från Zitius
Vi har just nu en driftstörning i Falköping med omnejd som orsakar avbrott på samtliga tjänster. Felsökning pågår.
Beräknad klart 2017-06-15 kl 17.00