FÖR MEDLEMMAR

2017-04-27

Avgrävd kabel

Vi har nu en driftstöring som gör att alla tjänster i nätet ligger nere. Detta beror på en avgrävd kabel. Tekniker är ute och jobbar men det finns ingen meddelad klartid i nuläget. Avbrottet berör Falköping med omnejd.