Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2017-04-27

Avgrävd kabel

Vi har nu en driftstöring som gör att alla tjänster i nätet ligger nere. Detta beror på en avgrävd kabel. Tekniker är ute och jobbar men det finns ingen meddelad klartid i nuläget. Avbrottet berör Falköping med omnejd.