FÖR MEDLEMMAR

2015-06-02

Driftinformation

Under fredag eftermiddag så skickade vi ut en uppdaterad version av vår raycore cpes
konfigurations fil.
 
Samtliga boenden som vi varit i kontakt med under gårdagen har uppgett att tv bilden nu
åter igen fungerar bra.
 
För stunden ser alltså både telefonin och tv bilden bra ut. Vi fortsäter att övervaka nätet under det kommande dagarna för att säkerställa oss om att inga nya fel uppstår.
 
Med Vänliga Hälsningar
Nils Sandström
Avtalsförvaltare NOC
Zitius