FÖR MEDLEMMAR

2016-12-30

Driftstörning

Servicearbeten.
Starttid: 2017-01-10 00:00:00

Beräknad klartid: 2017-01-10 04:00:00

Planerat avbrott Östra Falbygden, Åsle och Brismene.

Orsak: Uppgradering av mjukvara för att säkra/höja kvaliteten i mjukvaran. Detta är påkallad service fönster.

Påverkan: 1 x 5 minuter avbrott 
 
Berörda stationer:
Nod/Station
Börstig Brismene