FÖR MEDLEMMAR

2016-08-12

Driftstörning telefoni

Riksnet informerar
Under natten till idag har det uppstått en driftstörning på telefonitjänsten för kunder i Västra Götaland. Felavhjälpning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.