Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-04-01

Driftstörningar

Hej,
 
Vår nätleverantör har under natten till idag samt under förmiddagen gjort en uppgradering i nätet som inte skulle ha någon kundpåverkan.
Tyvärr så gick inte allt som planerat och kunderna upplevde problem med samtliga tjänster. Problemen som ni upplevt är lösta sedan kl 13:00 idag.
 
Mvh
Riksnet Support