Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-06-25

Elgiganten ger rabatt på routrar

Elgianten i Falköping ger medlemmar i Börstig Brismene Bredbandsförening rabatt på utvalda routrar. Tag med dig flyern till butiken och prata med den kunniga personalen. Flyern hittar du under Elgiganten - flyer när du loggat in på medlemssidorna.