Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-12-21

Fakturainfo.

Klicka i menyn för medlemmar på fakturafrågor så får ni information om fakturering under 2016