Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-12-04

Felanmälan

Viktig information!

För att vi ska få möjlighet att ha lite bättre koll på hur felanmälan ser ut i föreningen så skulle vi vara mycket tacksamma om ni samtidigt som ni felanmäler problem med TV eller bredband till Sappa eller Riksnet också skickar ett mail till Marie. Ni har fått ett mail skickat till er mailadress med länk till mailadress ni anmäler detta till.

Då får vi ett bättre underlag i de diskussioner vi för med våra tjänsteleverantörer.