FÖR MEDLEMMAR

2017-08-26

Fiberutbyggnaden

2017-08-26
Sommaren går mot sitt slut och så gör även projekteringsdelen av utbyggnaden av fibernätet inom områdena Yllestad, Vistorp och Åsarp (etapp 2). Arbetet har löpt på väl under sommaren och följer i stort sett den fastställda tidplanen. Projekteringen beräknas vara avslutad i början av september och då är det dags att sätta skopan/plogen i jorden. Spännande!

I nuläget omfattar etapp 2,  142 fastigheter. OBS dock att fler anslutningar är välkomna! Var observanta på grannar och vänner som inte tecknat anslutningsavtal ännu, möjligheten finns givetsvis fortfarande att komma med som medlem. Observera alltså att tåget inte har gått. Fler medlemmar kan tas in under hösten. Om man kommer med under projektet får vi 40 % bidrag, men en efteranslutning kan inte åtnjuta bidraget varför en sådan kommer att bli rejält dyrare.

Under sommaren har bl.a. diskuterats placering av en ny nod i Åsarp, där vårt utbyggda nät kan kopplas ut mot omvärlden.

Parallellt med Etapp 2 kommer vi sannolikt också att starta Etapp 3, som är tänkt att drivas inom samma projekt som Etapp 2. Etapp 3 avser områdena Trädet, Humla och Fivlered, i nuläget ca 140 anslutningar. Vi håller som bäst på att komplettera vår ansökan hos Länsstyrelsen. Beslut väntas i slutet av september.

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE
För dig som ny fibermedlem och/eller markägare väcks säkert en mängd frågor som pockar på svar. Frågorna kan gälla allt från hur fiberkartan över vårt område föreslås se ut till vad som ankommer på dig själv inom tomtgräns och i fastigheten.

Föreningen inbjuder därför till informationsmöte i Näs Bygdegård den 7 september kl 19.00!
                         Väl mött på mötet i Näs och i vår fortsatta fiberutbyggnad!