Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-03-03

Fusion sammanslagning FÖF/BBB

Information om sammanslagningen mellan Falbygdens Östra fiberförening
och Börstig / Brismene bredbandsförening hittar ni i spalten till vänster under
medlemsinloggning