FÖR MEDLEMMAR

2016-04-09

Info från årsmötet

Vid vårt årsmöte hade vi Peter Jochens från Zitius på plats för att informera och svara på medlemmarnas frågor.
Sedan ett tag tillbaks får vi vår fiber upptänd via stamledningen som kommer från Trädet fram till Börstig telestation. Skanova har blåst fiber och kopplat samman telestationen med vår teknikbod, vi är därmed sammankopplade med Telias nät och Skanovas ledningar. Vid fel på nätet någonstans i Sverige kan teknikerna nu följa och se hela nätet för att konstatera var felet ligger.
En annan fördel är också om en fiberkabel som kommer från t ex. Göteborg och går fram till vårt egna nät grävs av, exempelvis vid Borås, så hittar tekniken själv en ny väg för att komma fram till vårt nät t ex. över Vårgårda.
Vi har nu haft en hel del problem med framförallt telefonin och Tv, dessa problem har drabbat flera föreningar. Peter förklarar att det för vår del beror på den hårdvara som finns nere i Göteborg, där sitter switchar och i dessa har varje medlem en egen IP-adress. I vår egen bostad har vi flera enheter som har var sin egen MAC-adress, ex. telefondosa, tv-box, router, läsplatta, mobiltelefon mm. Varje gång vi använder oss av vår egna utrustning så ska den kopplas upp till vår egen IP-adress, ibland händer det då att tex. vår Tv eller telefon tappar kontakten med rätt IP-adress och då märks detta genom att det blir röstbortfall i telefonen eller att telefondosan tappar kontakten med Switchen och måste startas om.  I Tv:n märks det genom att bilden hackar och stannar, på internet kan det också märkas genom att datorn stannar lite när man söker, men där märks det inte lika lätt som med telefon eller Tv:n.
Varje switch klarar upp till 64 000 enheter. Nätägarna håller nu på att bygga ut med flera switchar för att det ska bli större kapacitet och klara högre belastning. Därigenom ska också problemen försvinna.

Peter Jochens prata också lite om framtida tjänster som t ex. larm och omsorg, säkerhet och nyckelhantering i våra bostäder, rörelse och videoövervakning, telehälsa och telemedicin där man kan prata och se sin läkare och övrig vårdpersonal via internet, samt ta olika prover i hemmet mm. mm.