Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-05-20

Info om telefoni mm

Ni har precis fått ett mailutskick med information om situationen runt telefonin och eventuella ersättningar.

//Marie