FÖR MEDLEMMAR

2015-09-13

Info. zitius

Uppdatering från Zitius Service Delivery AB

Hoppas att sommaren, trots varierande väderlek, har varit skön. I följande brev vill vi ge er förening en uppdatering av läget vad gäller tidigare fel och driftstörningar i nätet.

Problem innan sommaren lösta Fram till och med sommaren 2015 har vi haft telefoni- och TV-problem i ett antal nät. Under hela våren arbetade vi intensivt med att åtgärda dessa störningar. Genom att byta ut mjukvaran i vissa switchmodeller och i telefoniprodukten, kunde vi innan sommaren avhjälpa felen. Sedan dess har vår mätutrustning visat "grönt" och återkopplingen från kunderna har varit positiv, vilket vi är mycket glada över.

Brand i Göteborg orsakade avbrott

En större brand utbröt olyckligtvis i juli månad i Göteborg. Den förorsakade kabelavbrott på tre större kabelrör. Mellan den 18-19 juli pågick ett stort släckningsarbete innan våra tekniker kunde påbörja reparation av den skadade fibern.

Telia Metro Ethernet

Högre kapacitet och större driftsäkerhet föranleder att vi under hösten kommer att påbörja migrering av vår infrastruktur in i TeliaSoneras nät på flera av våra fibersträckor.

Slutligen Vi hoppas att vi med denna information har rätat ut eventuella frågetecken och att vi slutligen kan sätta punkt för de driftstörningar er förening tidigare har varit drabbade av.

För löpande information om planerade driftunderhåll och andra driftstörningar, gå in på Qmarket.se och läs under fliken kundservice.

Vi önskar en fin höst och ser fram emot fortsatt samarbete.

Med vänliga hälsningar

Zitius Service Delivery AB