Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-05-12

Information 140509

Här hittar du lite information om abonnemangsvalet, hemsidan, portering och centralenheterna mm.
att välja abonnemang infolapp_140509_klar.pdf