FÖR MEDLEMMAR

2017-10-02

Information etapp 2

2017-10-02
Pågående fiberprojekt - hur är läget?
Information till föreningens "gamla" medlemmar.

Sedan vår sommarhälsning i början av juli månad har det hänt en del i våra nya fiberprojekt.
I denna information vill vi dela med oss av allt detta kortfattat.

ETAPP 2
Utbyggnads- och förtätningsprojektet, benämnt Etapp 2, drivs i samarbete mellan Fiber Östra Falbygden (FÖF) och Börstig Brismene Bredbandsförening (BBB) och omfattar områdena Yllestad, Vistorp och Åsarp samt förtätningar i ursprungligt område för både FÖF och BBB. Projektet har rullat på under sommaren och projekteringen är nu i det närmaste avslutad. Vår gräventreprenör, Schaktteknik i Tidaholm AB, sätter skopan i marken på onsdag den 4 oktober, med start i Badene, Yllestad. Sannolikt kommer ytterligare ett grävlag att sättas in inom kort, troligen vid den nya noden i Åsarp. Etappen har ca 150 nya medlemmar. För etapp 2 finns ett beräknat färdigställande hösten 2018.

Under projektets gång kommer föreningen att löpande informera på hemsidan om hur arbetet fortlöper. Kika in under rubriken Senaste Nytt och håll er uppdaterade.
_____________________________________________________________________________

GLÄDJANDE BESKED FÖR ETAPP 3
Som vi nämnde i somras har vi även börjat arbeta med Fivlered, Trädet och Humla i vårt projekt. Vi kallar det etapp 3. I fredags fick vi positivt besked från Länsstyrelsen på bidrag även för den delen, varför vi nu kan gå loss i skarpt läge att projektera även dessa socknar som hittills omfattar ytterligare drygt 140 anslutningar. Även här kan vi givetvis ta in ytterligare medlemmar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FLER MEDLEMMAR VÄLKOMNA
OBS! Ytterligare medlemmar kan fortfarande ansluta sig. Och detta gäller givetvis även inom våra nuvarande verksamhetsområden i FÖF och BBB. Om du känner till grannar och vänner som saknar fiberanslutning, hjälp gärna till att informera dem om att det är nu sista tåget går. Det finns plats för alla även efter projektet, men då kan man inte åtnjuta de statliga bidragen varför en anslutning då blir avsevärt dyrare.
_____________________________________________________________________________

SAMGÅENDE MED BBB?
Som vi tidigare har informerat om pågår också planering för ett samgående mellan de båda föreningarna Fiber Östra Falbygden och Börstig Brismene Bredbandsförening. BBB har ca 130 medlemmar. Om fusionen blir verklighet kommer vi ha en förening med 650 - 700 medlemmar. En stark röst i upphandlingar m.m. för medlemmarnas räkning. Vi återkommer med mer information om detta när vi kommit längre fram i frågan.

Ha en fortsatt trevlig höst!