FÖR MEDLEMMAR

2015-05-25

Information fakturering

Som tidigare aviserats kommer vi i fortsättningen att skicka faktura på den tjänst
ni har beställt samt nätavgift via email.

Ni som anmält önskemål om att få fakturan med posten kommer fortsättningsvis
att få det.

När det gäller fel och störningar på telefon och tv förhandlar vi med Zitius om 
kompensation. Ni kommer att kompenseras för detta först när felen är avhjälpta

Styrelsen