FÖR MEDLEMMAR

2017-08-26

Informationsmöte 7 sep

Informationsmöte i Näs Bygdegård torsdagen den 7 september kl 19.00.

Arbetet med att projektera utbyggnaden i vårt fibernät, etapp 2 har gått framåt under sommaren. Områdesansvariga har jobbat direkt med projektören. Kontakter är tagna med Trafikverket och Länsstyrelsen avseende både miljö och kultur liksom med Skanova och FEAB. Allt inte utrett och klart men i stort följer vi tidsplanen.

För dig som tecknat anslutningsavtal och är ny medlem i föreningen väcks givetvis många nya frågor ju längre fram i projektet vi kommer. Du som dessutom är markägare har ytterligare frågor.

Därför bjuder vi in till ett informationsmöte med programpunkter nedan. Ta med de frågor du har så svarar vi och områdesansvariga.

Vi kommer att gå igenom följande:
 • Hur ser etapp 2 ut mer i detalj? Presentation av aktuell karta.
 • Utbyggnaden växer! Vad innebär etapp 3?
 • Kommunen bidrar med stamfiber
 • Hur kan jag förbereda hemma?
 • När och hur gräver jag i egen trädgård?
 • Vad gäller angående utsättning? Ledningskollen?
 • Vilka egna installationer finns där hemma såsom vatten, avlopp, jordvärme, täckdiken?
 • Placering av kopplingsbox på fasadens utsida och elektronik någonstans på insidan?
 • Ekonomisk information/betalningsplan
 • Markägaravtal och ledningsrätt?
 • Frågor
 • Fika
Varmt välkommen!
Christer Eliasson & Lennart Ragnarsson