Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-06-24

Instruktioner

Det finns nu flera pdf-filer att ladda hem med information och instruktioner. Du hittar dem under Installation och Kopplingsbox i menyn till vänster (du måste vara inloggad).