Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-05-12

Kallelse till Årsmöte

Börstig och Brismene Bredband ek förening
 
Årsmöte
Måndagen den 9 juni kl 19.00 i Börstig bygdegård
 
  • Information om läget. Grävning, montering mm.
  • Till de som gjort sina abonnemangsval i tid delas centralenhet från Quadracom och eventuellt även TV-box ut. Under mötet ges monteringsinformation och tydligt informationsmaterial delas ut.
  • Under kvällen kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar att hållas, se bifogad dagordning.
  • Vi serverar kaffe med smörgås.
 
VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen