Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-09-08

Ljus i alla hus!!

Nu ska fibern vara inkopplad hos, i princip, alla (det är 5 fastigheter som saknar idag). Kolla upp att det fungerar och hör av er om det är några problem!