FÖR MEDLEMMAR

2017-10-10

Omkoppling telefonin

Riksnet kommer att göra en omkoppling av telefonin onsdagen den 11 oktober.
Ni behöver inte göra någon omkoppling med den centralenhet (Raycore) och telefondosan som vi har i vår förening. Allt ska fungera som vanligt.
Det enda ni ska vara uppmärksamma på är att kolla så att er telefondosa fungerar som den ska, om den inte fungerar som den ska, bryt då strömmen till er centralenhet + telefondosa och starta om allt igen.
Skulle det inte hjälpa med omstart, kontakta då Riknet så de kan göra en sökning, 0770-33 99 33