Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-02-08

Planerat driftsuppehåll

Imorgon tisdag den 9 februari mellan kl 5.00 - kl 6.00 kommer Zitius att göra ett akut driftsunderhåll med hårdvarubyte på Slakthusgatan i Göteborg. Detta innebär att internet, tv och telefonin kommer inte att fungera under detta avbrott. Efter detta avbrott kan ni behöva starta om er utrustning igen. Bryt då strömmen en liten stund och starta sedan upp igen,