Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-11-12

Planerat driftsuppehåll 22 november

Zitius kommer att göra ett planerat driftsuppehåll i nätet den 22 november kl 00.00 till 06.00. Det blir då avbrott i internet, tv och telefon. Zitius kommer då att göra en flytt av hårdvara nere i Göteborg.