Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-11-17

Planerat driftsuppehåll 28 november

Ytterligare ett planerat driftsuppehåll i nätet kommer att ske måndagen den 28 november kl. 00.00 - 04.00. Zitius kommer då att göra en uppgradering av hårdvara och mjukvara för att säkra/höja kvaliteten i nätet.
Zitius ber om ursäkt för de eventuella olägenheter som detta planerade arbete orsakar er.