FÖR MEDLEMMAR

2016-11-17

Planerat driftsuppehåll 28 november

Ytterligare ett planerat driftsuppehåll i nätet kommer att ske måndagen den 28 november kl. 00.00 - 04.00. Zitius kommer då att göra en uppgradering av hårdvara och mjukvara för att säkra/höja kvaliteten i nätet.
Zitius ber om ursäkt för de eventuella olägenheter som detta planerade arbete orsakar er.